ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Και τώρα … η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ !!!
Με την ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ : 6Φ4Ι4653Π4-ΠΙΘ) της Απόφασης του
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κου Βασιλειάδη Γεωργίου και την Έγκριση
της Μελέτης του Έργου τοποθέτησης ΤΑΡΤΑΝ Στίβου Κλασσικού Αθλητισμού, στο
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ με προδιαγραφές I.A.A.F. και την
αποστολή στην Υπηρεσία μας της Τεχνικής Περιγραφής με τις σχετικές Κατόψεις
από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (η οποία είναι και
Κύριος του Έργου ΑΔΑ: ΩΔ294653Π4-ΙΑΛ) , βρισκόμαστε πλέον ένα μόλις βήμα πριν
τη Δημοπράτηση του έργου .
Ένα έργο που για δεκαετίες περίμενε η νεολαία της περιοχής μας, με
τεράστια οφέλη για τον τόπο μας. Ένα έργο που θα ολοκληρώσει το
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ Εθνικό Στάδιο Ναυπάκτου από άποψη Αθλητικών Υποδομών
και θα το καταστήσει ένα σύγχρονο Αθλητικό Κέντρο.
Παράλληλα την Παρασκευή οι τεχνικοί της Δ.Ε.Η. θα προβούν στις
τελευταίες απαραίτητες εργασίες και από την επομένη θα αρχίσει η παραγωγή
ρεύματος από το νέο μας Πάρκο φωτοβολταικών συστημάτων , κάνοντας το Στάδιο
έως ένα μεγάλο ποσοστό, ενεργειακά αυτόνομο. Είναι δε το πρώτο Αθλητικό
Κέντρο , που λαμβάνει χώρα μία τόσο ουσιαστική Ενεργειακή Παρέμβαση.
Επίσης θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας ότι πριν λίγες
ημέρες δόθηκε προς χρήση και το ανακαινισμένο βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου ,
δημιουργώντας νέες συνθήκες για τις προπονήσεις του Ναυπακτιακού Αστέρα, των
Ακαδημιών του αλλά και του κοινού της πόλης μας . Η χρήση αυτού θα γίνεται
βάσει συγκεκριμένου Προγράμματος , λαμβάνοντας πάντα υπόψη, τις καιρικές
συνθήκες.
Είναι δε σε τελευταίο Στάδιο και οι διαδικασίες για Δημοπράτηση και άλλων
παρεμβάσεων στις εγκαταστάσεις μας, με πόρους τόσο από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων, όσο κι από τον Τακτικό μας Προϋπολογισμό.
Η Επιτροπή Διοίκησης του

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ