Ο άνθρωπος – Ο εθνικός ευεργέτης

Ξεκινώντας το ταξίδι της ζωής του από τη Χώμορη Ναυπακτίας, περνά τον Ατλαντικό ωκεανό και καταλήγει στη Νέα Υόρκη.

Ρίχνεται στον καθημερινό αγώνα με κοινωνική ευαισθησία και πνεύμα ανθρώπινης αλληλεγγύης. Περνά μέσα από ανείπωτες δοκιμασίες, δημιουργεί περιουσία με τεράστιο μόχθο και κόπο.

Προικισμένος οίκοθεν με υπερατομικές ανθρώπινες αρετές ένοιωσε από πολύ νωρίς την παρόρμηση για την ανταπόκριση στο

ηθικό, στο ανθρώπινο χρέος του προς τους δοκιμαζόμενους συμπατριώτες του.

Κι έτσι όντας εν ζωή αρχίζει το ευεργετικό του έργο που σκοπό είχε την προστασία και πρόοδο της Ναυπακτιακής νεολαίας, την πνευματική και πολιτιστική αναγέννηση της Ναυπακτίας.

Αδιάψευστοι μάρτυρες της προσφοράς του η “Παπαχαραλάμπειος Βιβλιοθήκη”, το “Παπαχαραλάμπειο Εθνικό Στάδιο”, η “Παπαχαραλάμπειος αίθουσα” κ.α.

Έργα που συνέλαβε και πραγματοποίησε ο ανοιχτός, ο διορατικός, ο φιλόπατρης νους του Δημητρίου Παπαχαραλάμπους.

Έργα που στολίζουν, εξυπηρετούν ακόμα και σήμερα την πόλη της Ναυπάκτου, αποτελώντας το καταφύγιο του κοινωνικού συνόλου

ιδιαίτερα των νέων που ζητούν να καλλιεργήσουν το πνεύμα και το σώμα.

Οι γενιές που ήρθαν και θα έρθουν στον τόπο της Ναυπάκτου έχουν χρέος να ανταποδίδουν πάντοτε το αντίδωρο της ευχαριστίας στον Μεγάλο Συμπατριώτη μας, Δημήτριο Παπαχαραλάμπους. Είναι το ελάχιστο στο τεράστιο έργο που μας προσέφερε και μάλιστα σε εποχές δύσκολες.

Ας είναι αιώνια η μνήμη του.

DIMITRIOS PAPACHARALAMPOUS

A GREAT MAN – A NATIONAL BENEFACTOR

Beginning his life from Homoris Nafpaktia, he passes through the Atlantic Ocean and he finally reaches New York.

All his life he strived for success with his mind to social sensitivity and a spirit of humane solidarity. Starting with nothing he goes through extreme difficulties and with hard every day work, makes a fortune.

Coming from a background gifted with humanitarian virtues, from very early, he felt the need to respond impulsively to his moral and humane debt, towards his struggling compatriots in Nafpaktos.

Therefore, he begins his beneficial work early in his life, which aims mainly at the protection and progress of the youth of Nafpaktos, the spiritual and cultural renaissance of Nafpaktia.

The “Papacharalampios Library”, the “Papacharalampio National Stadium”, the “Papacharalampios hall”, etc. are indiscriminate witnesses of his offers. That insightful, open and patriotic mind of Dimitrios Papacharalampous contributed to and realized these magnificent works. Works which decorate, serve even today the town of Nafpaktos, being a shelter to the community, especially to the young people who are willing to cultivate their spirit and body.

The generations who have come and are coming to Nafpaktos, have the obligation to owe respect and gratitude to that Great Compatriot, Dimitrios Papacharalampous. It is the least that we can offer compared to the great heritage he offered to us, especially in those tough years he lived on.

May his memory live forever.