Η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟΥ Εθνικού Σταδίου Ναυπάκτου ενημερώνει ότι Δημοσιεύτηκε με αριθμό ΑΔΑ: Ψ783469Η3Σ-ΩΛΟ η συνημμένη Απόφαση Διάθεσης προς χρήση των εγκαταστάσεων του Σταδίου για την Αγωνιστική περίοδο 2017-2018.

Παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα Αθλητικά Σωματεία εφόσον αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής,  όπως το αργότερο μέχρι 30 Αυγούστου 2017 καταθέσουν  στη Γραμματεία του Σταδίου το σχετικό Αίτημα και συνημμένα το φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 Η Επιτροπή Διοίκησης του Σταδίου.

Κατεβάστε εδώ σε μορφή PDF

18.1 12.08.2017 ΠΡΑΞΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2017-2018.