1. Κώδικες Ακεραιότητας
 2. Αθλητική Ψυχολογία
 3. Αθλητικός Συνήγορος
 4. Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών
 5. Κέντρο Υποστήριξης Αθλητισμού (Help Desk)
 6. Συμβουλευτική Γραμμή Υποστήριξης
 7. Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.)
 8. Μητρώο Αθλητικών Σωματείων
 9. Μητρώο Προπονητών
 10. Κλιμάκιο Ελέγχου Αθλητικών Φορέων
 11. ΧΙΛΩΝ – Μετράμε, Αξιολογούμε, Βελτιώνουμε
 12. Ψηφιακή Βίβλος 2020-2025
 13. Kαμπάνια «Ο Αθλητισμός στο Προσκήνιο»

 Α. Πειθαρχικός Κώδικας

 • Επικαιροποίηση και τήρηση στην κατεύθυνση των αρχών της ΔΟΕ και της Διεθνούς Ομοσπονδίας κάθε αθλήματος, με στόχο να τεθούν σαφή όρια στο ρόλο και τις αρμοδιότητες όλων των εμπλεκομένων φορέων στον αθλητισμό.
 • Αποτελεί προτεραιότητα να ενταχθούν στους Πειθαρχικούς Κώδικες των Ομοσπονδιών τα ζητήματα της χειραγώγησης

 αγώνων για όσες Ομοσπονδίες δεν το έχουν ήδη κάνει.

 • Πρέπει να αναπτυχθεί συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία έχει ήδη στείλει στις Ολυμπιακές

Ομοσπονδίες σχετικό υλικό και ερωτηματολόγια για τις πειθαρχικές διαδικασίες σε θέματα χειραγώγησης.

 • Θα υπάρχει συμβολή και από την ΕΠΑΘΛΑ, η οποία θα παράσχει υλικό, σχετικά με την υιοθέτηση μέτρων κατά της

 χειραγώγησης.

 • Σημαντικός ο ορισμός ενός υπευθύνου ακεραιότητας σε κάθε Αθλητική Ομοσπονδία, που θα είναι αρμόδιος για την

 επικαιροποίηση και την τήρηση των πρωτοκόλλων, γεγονός που αποτελεί άλλωστε και μια διεθνή πρακτική.

 1. Κώδικες Δεοντολογίας
 • Δημιουργία, όπου δεν υπάρχει, και πιστή τήρηση από τις αθλητικές Ομοσπονδίες και Ενώσεις των δεοντολογικών αρχών και

διεθνών προτύπων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αθλητών και των λοιπών φορέων του αθλητισμού.

 • Πρέπει να είναι εναρμονισμένοι με τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΔΟΕ, με βάση τις αξίες και τις αρχές που κατοχυρώνονται στον Ολυμπιακό Χάρτη και τον Κώδικα της αντίστοιχης Διεθνούς Ομοσπονδίας.
 • Ανάρτηση τους στις ιστοσελίδες των Ομοσπονδιών, καθώς και σε ειδικό διαδικτυακό τόπο που θα δημιουργήσουμε στο site

 της ΓΓΑ

 • Οι κώδικες δεοντολογίας είναι αναγκαίο να συμπεριλάβουν και άλλα ζητήματα με βάση την χάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Αρχές καλής διακυβέρνησης

 • Πρόληψη βίαιων και κακοποιητικών συμπεριφορών
 • Προστασία ανηλίκων
 • Αντιμετώπιση κάθε είδους διακρίσεων
 • Υποχρεωτική δημιουργία και επικαιροποίηση των Κωδίκων έως το τέλος Αυγούστου 2021
 • Γίνεται υποχρεωτική η απασχόληση ψυχολόγου στις Αθλητικές Ομοσπονδίες
 • Σκοπός μας να παρέχουμε:
 • Την ψυχολογική προετοιμασία και
 • Την υποστήριξη στους αθλητές μας
 • τη μεγιστοποίηση της απόδοσής τους αλλά και:
 • την ψυχολογική ενδυνάμωσή τους.
 • Σε συνεργασία με:
 • το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.)
 • και την Υγειονομική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
 • και τις αθλητικές Ομοσπονδίες

Προχωράμε σε θεσμικά βήματα για την κατοχύρωση του μέτρου αυτού.

 • Προχωράμε άμεσα στη σύσταση ενός νέου θεσμού διαμεσολάβησης εντός της ΓΓΑ.

Αθλητική Οικογένεια

 • Αθλητές
 • Γονείς αθλητών
 • Παράγοντες
 • Προπονητές
 • Αθλητικοί φορείς

Αθλητικός Συνήγορος                        

 Στόχοι:

 • Ο έγκαιρος εντοπισμός
 • Η δίκαιη και αποτελεσματική διαχείριση καταγγελιών, που αφορούν σε:
 • Απρεπή συμπεριφορά,
 • Κατάχρηση εξουσίας
 • Φαινόμενα κακοδιοίκηση
 • Συστήνεται διαρκής επιτροπή στη ΓΓΑ με νομοθετική διάταξη
 • Σκοπός μας να παρέχουμε:
 • Διαρκή επιμόρφωση όλων των αθλητικών στελεχών σε ζητήματα:
 • «καλής διακυβέρνησης»,
 • στρατηγικού σχεδιασμού και αθλητικού management,
 • οικονομικής διαχείρισης,
 • τεχνικών προσέλκυσης εσόδων και χορηγιών, κλπ
 • Ο στόχος του Ινστιτούτου επιτυγχάνεται ενδεικτικά με τις εξής δράσεις:
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, καθώς και επιμορφωτικών σεμιναρίων.
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης και κατάρτισης.
 • Σύναψη προγραμματικών συμφωνιών με Πανεπιστήμια, καθώς και άλλους δημόσιους και μη κρατικούς φορείς
 • Ολοκληρώθηκε ήδη με επιτυχία ο προκαταρτικός κύκλος διαδικτυακών Σεμιναρίων επιμόρφωσης αθλητικών στελεχών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

 Οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 2000!

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 98%

 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

 Ψήφισαν 1.822 ερασιτεχνικά σωματεία από τα 1.859 σε 23 αρχαιρεσίες Ομοσπονδιών

 Ανανέωση σε επίπεδο προέδρων 83%

 Στις 20 από τις 24 Ομοσπονδίες έχουμε νέο Πρόεδρο

 Ανανέωση στη σύνθεση των Δ.Σ. 58%

188 νέα μέλη στη σύνθεση των Δ.Σ. – 138 μετείχαν στα απερχόμενα Δ.Σ.

58 Ολυμπιονίκες και Πρωταθλητές στα νέα Δ.Σ.

67 γυναίκες εξελέγησαν στα νέα Δ.Σ.

4 γυναίκες πρόεδροι έναντι μιας στις απερχόμενες Διοικήσεις

 ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ θα μετέχουν με δικαίωμα ψήφου στα Δ.Σ. εκπρόσωποι των αθλητών!

 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕ ΜΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 94%

 Ψήφισαν 434 ερασιτεχνικά σωματεία από τα 461 σε 16 αρχαιρεσίες Ομοσπονδιών

 Ανανέωση σε επίπεδο προέδρων 63%

 Στις 10 από τις 16 Ομοσπονδίες έχουμε νέο Πρόεδρο

 Ανανέωση στη σύνθεση των Δ.Σ. 52%

76 νέα μέλη στη σύνθεση των Δ.Σ. – 71 μετείχαν στα απερχόμενα Δ.Σ.

6 Πρωταθλητές στα νέα Δ.Σ.

37 γυναίκες εξελέγησαν στα νέα Δ.Σ.

4 γυναίκες πρόεδροι έναντι μιας στις απερχόμενες Διοικήσεις

 ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ θα μετέχουν με δικαίωμα ψήφου στα Δ.Σ. εκπρόσωποι των αθλητών!

 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΑΜΕΑ

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 100%

 Ψήφισαν 47 ερασιτεχνικά σωματεία από τα 47 σε 2 αρχαιρεσίες Ομοσπονδιών

 Ανανέωση σε επίπεδο προέδρων 100%

 Και στις 2 από τις 2 Ομοσπονδίες έχουμε νέο Πρόεδρο

 Ανανέωση στη σύνθεση των Δ.Σ. 40%

8 νέα μέλη στη σύνθεση των Δ.Σ. – 12 μετείχαν στα απερχόμενα Δ.Σ.

2 Παραολυμπιονίκες και Πρωταθλητές στα νέα Δ.Σ.

5 γυναίκες εξελέγησαν στα νέα Δ.Σ.

1 γυναίκα πρόεδρος έναντι καμίας στις απερχόμενες Διοικήσεις

 • 034 ερασιτεχνικά σωματεία έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εγγραφή τους εντός του 2020

 και είναι απολύτως νόμιμα και τακτοποιημένα

853 ερασιτεχνικά σωματεία είχαν προβλήματα στα δικαιολογητικά των αιτήσεων που υπέβαλαν το 2020 και δεν πρόλαβαν να τις «θεραπεύσουν» ως το τέλος Ιανουαρίου 2021

Επιπλέον:

1.054 ερασιτεχνικά σωματεία βρίσκονται στην αναμονή από 01/01/2021.

 Υπουργική Απόφαση Μητρώου Αθλητικών Σωματείων 2021

 • Ενεργό ξανά από 21/04/2021 το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων για εγγραφές και επικαιροποίηση στοιχείων.
 • Καθορίζονται ειδικότερα τα στοιχεία και οι λεπτομέρειες:

Α) Για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων

Β) Για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς και Γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης.

 • Η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021 διενεργείται σε

 δύο (2) κύκλους:

α) Ο πρώτος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής έχει ξεκινήσει και διαρκεί έως και τις 30/06/2021.

β) Ο δεύτερος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής διαρκεί από 01/07/2021 έως 30/09/2021

 

Τα σωματεία που έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2020 υποχρεούνται να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα στοιχεία έως τις 31/08/2021.

–    Στη β’ φάση οικονομικής ενίσχυσης που θα ξεκινήσει εντός των ημερών:

 • Θα καταβληθούν 596.500€ σε 1.403 σωματεία που ολοκλήρωσαν την προεγγραφή τους από 11/12/2020 έως και 31/12/2020
 • Έχουν ήδη  καταβληθεί  672.000€             σε     3.408             σωματεία             που   έχουν             ολοκληρώσει         τις αιτήσεις

 ως 10/12/2020

 • ΣΥΝΟΛΟ: 268.500€ σε 4.811 ερασιτεχνικά σωματεία!!

 

 Μέρος Α΄: Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού

 • Θωρακίζεται η Επιτροπή με εγγυήσεις λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας.
 • Αξιοποιούνται η διοικητική πρακτική και η τεχνογνωσία από την εικοσαετή της λειτουργία.

 

 Μέρος Β΄: Διατάξεις εναρμόνισης με Ολιστική Μελέτη FIFA – UEFA

Προβλέπει τα εξής:

 • Αναπροσαρμογή πλαισίου λειτουργίας λεσχών φιλάθλων
 • Αλλαγή στο σύστημα διενέργειας οργανωμένων μετακινήσεων φιλάθλων
 • Αυστηροποίηση ποινών
 • Θεσμική και λειτουργική ενίσχυση της Ε.Π.ΑΘΛ.Α.

Ολοκληρώνουμε στο ακέραιο και πιο γρήγορα όλες μας τις υποχρεώσεις απέναντι σε FIFA/UEFA!

 Μέρος Γ΄: Αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου

 • Προσαρμόζεται στις νέες οικονομικές συνθήκες της χώρας μας στην εποχή της κρίσης.
 • Στόχος η ουσιαστική εξασφάλιση βιωσιμότητας:
 • Καταργείται η Football League και συγχωνεύεται με την Super League 2
 • Εξορθολογίζεται το κατώτατο όριο του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου των Π.Α.Ε.
 • Τουλάχιστον οι μισοί ποδοσφαιριστές που θα δηλώνονται σε κάθε φύλλο αγώνα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε ελληνική εθνική ομάδα.
 • Έτσι εξασφαλίζεται και η στελέχωση των εθνικών ομάδων από ενεργούς και μάχιμους ποδοσφαιριστές.

 Μέρος Δ΄: Ε.Ο.ΚΑ.Ν

 • Στο πλαίσιο της απόλυτης συμμόρφωσης με τον WADA, τροποποιούνται διατάξεις του Π.Δ. για τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

 Αναλύεται κατωτέρω.

 Μέρος Ε΄: Προπονητές

 Μέρος ΣΤ΄: Λοιπές διατάξεις

 • Μεταγραφές αθλητών: Απελευθέρωση από το σωματείο τους μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των 18 ετών.
 • Ασφάλιση: Αθλητές ερασιτεχνικών σωματείων μπορούν να υπογράφουν σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής αθλητικών υπηρεσιών και να το καταθέτουν στις Ομοσπονδίες.
 • Αν τα οικονομικά ανταλλάγματα ανέρχονται τουλάχιστον σε 000€, υποχρέωση ασφάλισης αθλητή υπό καθεστώς εισφοράς ύψους 1%.
  • ΠΕΛΟΠΑΣ
  • Επικαιροποίηση πλαισίου ναυταθλητικών σκαφών.
  • Λόγω της πανδημίας: Παράταση προς τους αθλητικούς φορείς να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου

 Αποτέλεσμα ανοιχτής διαρκούς διαβούλευσης με όλους τους αρμόδιους φορείς.

Ρυθμίζει καίρια ζητήματα:

Ποδόσφαιρο: Ισοτιμία πτυχίων ΣΕΦΑΑ με ειδικότητα Ποδόσφαιρο, με διπλώματα προπονητικής UEFA B

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος: Αναμορφώνεται η λίστα των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Εθνική Σχολή Προπονητών: Σύστασή της εντός της Γ.Γ.Α. για όλα τα αθλήματα

Θεσμοθέτηση τριών επιπέδων προπονητικής Α,Β,Γ. για όλα τα αθλήματα, πλην ποδοσφαίρου

Ηλεκτρονικό Μητρώο Προπονητών

Θεσμοθέτηση υποχρέωσης σωματείων να απασχολούν προπονητή ανεξαρτήτως αθλήματος & ηλικίας κπροσώπηση προπονητών στα Δ.Σ. των Ομοσπονδιών με δικαίωμα ψήφου

Υποχρεωτική έγγραφη σύμβαση για την απασχόληση προπονητών στα σωματεία.

 • Προχωράμε σε θεσμική κατοχύρωση του ΠΕΛΟΠΑ με το νέο αθλητικό νομοσχέδιο:
 • Απαραίτητη καταχώριση από τους ΟΤΑ των αθλητικών τους εγκαταστάσεων, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν σε αναπτυξιακά προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία του Υφυπουργείου Αθλητισμού.

(π.χ. ΠΔΕ, Αντώνης Τρίτσης κλπ)

 • Ήδη το 85% των Δήμων έχει ανοίξει λογαριασμό στον ΠΕΛΟΠΑ και η καταχώριση συνεχίζεται.
 • Χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από νόμιμα και νοικοκυρεμένα αθλητικά σωματεία: 
 • Προβλέψαμε τον Σεπτέμβριο του 2020: Όποιο σωματείο δεν έχει εγγραφεί στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων

δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις των εποπτευομένων από την Γ.Γ.Α. ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ

 • Με νόμο του Υπουργείου Εσωτερικών: Σωματείο που δεν έχει εγγραφεί στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων

δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού. 

Μέχρι τέλος του έτους θα μπορούν να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων αθλητικά σωματεία που δεν έχουν τακτοποιηθεί!

 

 • Η σύμβαση Μacolin είναι η μόνη διεθνής νομικά δεσμευτική σύμβαση για τη χειραγώγηση αγώνων
 • Το βασικό εργαλείο υλοποίησης της Σύμβασης Μacolin (άρθρο 13) είναι η Εθνική Πλατφόρμα
 • Δομή εθνικού συντονισμού & διεθνούς συνεργασίας
 • Από Ελλάδα ψηφίστηκε τον Σεπτέμβριο 2014 κυρώθηκε τον Nοέμβριο του 2019

 

 Πενταμελής επιτροπή

Γιώργος Μαυρωτάς, Πρόεδρος,                                                                           Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού

Άγγελος Μπίνης, Αντιπρόεδρος,                                                                           Διοικητής Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Δημήτρης Ντζανάτος, Μέλος,                                                                           Πρόεδρος Επιτροπής Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων

Κωνσταντίνος Σιμιτζόγλου, Μέλος,                                                                           Αθλητικός Εισαγγελέας

Βασίλειος Παπακώστας, Μέλος,                                                                           Διευθυντής Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

3 ομάδες εργασίας

 • Ενημέρωση ευαισθητοποίηση
 1. EΘΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
 • Κάθε αναφορά αξιολογείται και το πόρισμα αξιολόγησης μπορεί να καταλήγει στις ομοσπονδίες, στον αθλητικό εισαγγελέα και στην ΕΕΕΠ για πειθαρχική, ποινική και διοικητική διερεύνηση
 • Κώδικας ΔΟΕ για χειραγώγηση αγώνων

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων

Ελληνική Αστυνομία Αθλητικός Εισαγγελέας

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή

Ενώσεις αθλητών, προπονητών, διαιτητών

Leagues, Ομοσπονδίες

Α.Ε.Ι.

Εταιρίες στοιχηματισμού

 • Η Ιστοσελίδα θα δημοσιευθεί το προσεχές διάστημα.
 • Θα περιλαμβάνει πλατφόρμα αναφορών για ανώνυμες και εμπιστευτικές αναφορές

 

Εννεαμελές Δ.Σ. (με τον Διοικητή)

Εκτελεστικός

Διευθυντής      Τριμελής Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Χρήσης για

Θεραπευτικούς Σκοπούς

Εννεαμελής Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή

 • Μεταφορά της έδρας σε σύγχρονες και λειτουργικές εγκαταστάσεις πλήρως εξοπλισμένες.
 • Βρίσκονται στην καρδιά του Ο.Α.Κ.Α. σε έκταση 200 τ.μ.
 • Οικονομική αυτονομία στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν.: Υπογράψαμε την έγκριση του Προϋπολογισμού για το έτος 2021, ύψους 513.600€
 • Προχωράμε με αμείωτο ρυθμό τις διαδικασίες στελέχωσης του νέου Οργανισμού
 • Βρίσκεται σε εξέλιξη το αίτημα της πρόσληψης τακτικού προσωπικού 15 ατόμων, τα οποία θα είναι εξειδικευμένα.
 • Με νομοθετική ρύθμιση, το κόστος των ελέγχων αντιντόπινγκ αναλαμβάνει ο ΕΟΚΑΝ.
 • Με τον ν. 4791/2021 εναρμονίσαμε την εθνική μας νομοθεσία με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ.
 • Έχουμε υλοποιήσει την συντριπτική πλειοψηφία των χρόνιων εκκρεμοτήτων μας απέναντι στον WADA
 • Βρισκόμαστε σε άριστη συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό

 

 1. Ράλλυ Ακρόπολις
 • Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ – WRC επέστρεψε μετά από 8 χρόνια στη Χώρα μας. Φέτος, 9-12 Σεπτεμβρίου, η χώρα μας θα

φιλοξενήσει την κορυφαία διοργάνωση Ράλλυ στον κόσμο.

 • Οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων, οι κορυφαίοι οδηγοί στον κόσμο, δεκάδες τηλεοπτικά δίκτυα, και φίλοι του Ράλλυ Ακρόπολις απ’ όλο τον κόσμο θα ξαναζήσουν ένδοξες στιγμές στα ελληνικά βουνά, και τις ειδικές διαδρομές του Ράλλυ Ακρόπολις στην ελληνική περιφέρεια.

 

 • Η εξέλιξη αυτή αποτελεί την επισφράγιση πολύμηνων ενεργειών. Η Ελλάδα πέτυχε να ανοίξει διάλογο με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) και την εταιρεία διαχείρισης και προώθησης του WRC, ήδη από την περασμένη άνοιξη, μεταξύ άλλων χάρη στην αποδεδειγμένα ορθή διαχείριση της πανδημίας, που σχολιάστηκε θετικά από όλα τα διεθνή Μέσα.

 

 • Καθοριστικότερο ρόλο, ωστόσο, έπαιξε η θερμή υποστήριξη από την πλευρά της Κυβέρνησης, η οποία, αξιολογώντας την ιστορική αξία του αγώνα, τη συμβολή του στη θετική προβολή της χώρας στο εξωτερικό και τον επίσης θετικό οικονομικό του αντίκτυπο, υπέγραψε

 μνημόνιο συνεργασίας με τον WRC Promoter, τον Δεκέμβριο του 2020.

 

 • Το Ράλλυ Ακρόπολις θα φιλοξενηθεί σε τρεις Περιφέρειες της χώρας μας: Στην Αττική με την εκκίνηση να δίδεται κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολις, κατόπιν στην Πελοπόννησο με ειδικές διαδρομές στην Κορινθία και μέσω της Στερεάς Ελλάδας θα κατευθυνθεί στη

 Λαμία, στην έδρα του αγώνα. Για τη διοργάνωση του Ράλλυ Ακρόπολις έχει ήδη συσταθεί Οργανωτική Επιτροπή, η οποία εργάζεται πάνω στο σχεδιασμό και στην υλοποίησή του.

«Αξιολογούμε με διαφάνεια, στηρίζουμε αξιοκρατικά τον Ελληνικό Αθλητισμό»

 Η Μέθοδος: πολυκριτηριακή ανάλυση

 • Όταν θέλουμε να συμπεριλάβουμε πολλά κριτήρια στη διαδικασία αξιολόγησης ή λήψης απόφασης
 • Τα κριτήρια    εκφράζουν   τις        διαφορετικές                  οπτικές        ώστε          να                υπάρχει        όσο          το                δυνατόν        σφαιρική αντιμετώπιση
 • Δύο είναι τα «κλειδιά» της πολυκριτηριακής ανάλυσης
 • Η κανονικοποίηση των επιδόσεων σε κάθε κριτήριο
 • Οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων

 

Σκοπός της πολυκριτηριακής αξιολόγησης των Ομοσπονδιών είναι:

 • Η διαφάνεια της διαδικασίας με τη χρήση σχεδόν αποκλειστικά μετρήσιμων στοιχείων
 • Η εύρεση για κάθε ομοσπονδία των δυνατών και αδύνατων σημείων ώστε να δει που πρέπει να στρέψει τις προσπάθειές της

4 κύρια κριτήρια αξιολόγησης που συντίθενται σε ιεραρχική δομή:

 • Μέγεθος (Αθλήματα, Σωματεία, Αθλητές)
 • Δραστηριότητα (Ανάληψη διοργανώσεων, Εθνικές Ομάδες, Ανάπτυξη)
 • Διακρίσεις (Παράδοση, Πρόσφατες)
 • Διακυβέρνηση (Διοικητική, Οικονομική)

 

Νέες προτάσεις:

 • 22 αθλητικές Ομοσπονδίες έστειλαν προτάσεις παρά το περιορισμένο χρονικό περιθώριο
 • Έλεγχος στοιχείων (π.χ. εκκαθάριση μητρώου)
 • Προσθήκη    κριτηρίων    (κοινωνική                       ευαισθητοποίηση,              διαφάνεια,                       μηχανοργάνωση)               και                       προτάσεις    για

 συντελεστές βαρύτητας

 • Διαφορετική ομαδοποίηση
 • Διεθνής εκπροσώπηση σε όργανα
 • Προβληματισμός για τις ιδιαίτερες συνθήκες του 2020
 • Αξιολόγηση διαθέσιμων εγκαταστάσεων

Συστήνεται ομάδα εργασίας στη ΓΓΑ σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες

 • Η αξιολόγηση με το «ΧΙΛΩΝ» είναι για να κατευθύνει, να βελτιώνει και όχι για να «τιμωρεί»
 • Κάθε ομοσπονδία, κάθε άθλημα έχει τις ιδιαιτερότητές του, και αυτό είναι μια πρόκληση για ένα ενιαίο σύστημα αξιολόγησης.
 • Η διαδικασία είναι δυναμική και πρέπει συνεχώς να την βελτιώνουμε με τη βοήθεια όλων
 • Σκοπός: Να μην αιφνιδιάσουμε κανέναν και να ξέρουν άπαντες με τι κριτήρια θα αξιολογηθούν.
 • Το Υφυπουργείο   Αθλητισμού   ανακοινώνει   την       κατανομή         των               επιχορηγήσεων       του                 2021,            συνολικού       ύψους

18.306.200€,  για  τις    Ομοσπονδίες  Ολυμπιακών  και  μη  αθλημάτων,  τις  αθλητικές  Ομοσπονδίες   Ατόμων  με

 Αναπηρία,  την  Ελληνική  Ολυμπιακή  και  Παραολυμπιακή  Επιτροπή,  αθλητικούς  φορείς  όπως  η Διεθνής  και η

 Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία και αθλητικούς Συνδέσμους.

 • Έχουν ήδη εκταμιευτεί περίπου 3,1 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στις μισθοδοσίες του προσωπικού για τους τρέχοντες μήνες του έτους.
 • Άμεσα θα καταβληθούν στις Ομοσπονδίες άλλα 12,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 90% της επιχορήγησης, για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες λόγω και Ολυμπιακού Έτους.
 • Η κατανομή των επιχορηγήσεων στις Ομοσπονδίες, στην Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή Επιτροπή και σε άλλους φορείς για το 2021 έχει ως εξής: