Το «Μητρώο Αθλητικών Σωματείων», είναι το μέλλον του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Η ψηφιακή εποχή στις υπηρεσίες της αθλητικής οικογένειας. Πρώτη φορά καταγράφονται τα νομίμως λειτουργούντα ερασιτεχνικά σωματεία.

Προεγγραφή στην ειδική πλατφόρμα στον ιστότοπο ΓΓΑ (www.gga.gov.gr/mitroo)

«Μητρώο Αθλητικών Σωματείων»

«Μητρώο Αθλητικών Σωματείων», το μέλλον του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Η ψηφιακή εποχή στις υπηρεσίες της αθλητικής οικογένειας. Πρώτη φορά καταγράφονται τα νομίμως λειτουργούντα ερασιτεχνικά σωματεία. Προεγγραφή στην ειδική πλατφόρμα στον ιστότοπο ΓΓΑ (www.gga.gov.gr/mitroo)

Posted by Λευτέρης Αυγενάκης on Tuesday, May 26, 2020