Παρακαλούνται οι μεμονωμένοι αθλητές που θέλουν να χρησιμοποιούν τα 2 γήπεδα Αντισφαίρισης στις ώρες ΚΟΙΝΟΥ, να επικοινωνούν σε προγενέστερο χρόνο με την υπηρεσία του Σταδίου στο τηλέφωνο 2634027652 (Εσωτερικό 3 )  προκειμένου να κλείνουν Ραντεβού και να τηρείται Σειρά Προτεραιότητας, σύμφωνα με τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα που έχουν προβλεφθεί λόγω covid-19.

 Επιτρέπεται η άθληση έως 4 ατόμων ανά Γήπεδο.  Ο χρόνος δε άθλησης για κάθε Αθλούμενο θα είναι μία ώρα.